Tietoa Hämeenkylän omakotiyhdistyksestä

Yhdistyksen tavoitteena on oman kaupunginosan ja lähialueiden kehittäminen, edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua ja kestävän kehityksen huomioonottamista yhdyskuntasuunnitelmia tehtäessä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pientaloasumismuodon lisäämisen ja kehittämisen yleisiä edellytyksiä, toimia pienkiinteistöissä asuvien yhdyssiteenä ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Hämeenkylän alueen rakennettujen kulttuurikohteiden ja –ympäristöjen ajallista monimuotoisuutta, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.